We hebben 3 gasten online

Afdrukken
PDF
jan
28

Doelstellingen

Auteur // Administrator

De stichting Jokerman is gevestigd te Heerenveen.

1. De stichting heeft ten doel: 

       

a.het bevorderen en faciliteren van onderzoek naar het  leven en werk van de artiest, performer, dichter Bob 
Dylan, geboren als Robert Zimmerman; 

        

b.het publiceren en onder de aandacht brengen van het werk van Bob Dylan; 

        

c. aandacht te besteden aan zaken die rechtstreeks dan wel zijdelings verband houden met Dylan en bevordelijk zijn 

voor een beter begrip van diens werk enleven, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 

       

a. het organiseren van manifestaties en festiviteiten; 

       

b. het inrichten en onderhouden van ÈÈn of meerdere websites; 

       

c. het bekostigen en subsidiÎren van uitgaven van studiereizen, studies en tekstedities; 

       

d. het organiseren van bijeenkomsten; 

       

e. het opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief; 

       

f. alle verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 01108092

Bankrekening: 29.30.37.795 bij de Friesland Bank

 

Nieuwsbrief

: